• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Betydelsen av att studera mänsklig DNA-genetik

  Studien av human DNA och genetik kan vara intellektuellt fascinerande, men det har också många praktiska tillämpningar. Från användningen av DNA i rättsfall till upptäckten av nya terapier för genetiska sjukdomar kan en grundlig förståelse för det mänskliga genomet ha viktiga medicinska, sociala och juridiska konsekvenser.

  Sjukdomar och behandlingar

  Att förstå den genetiska grunden bakom människors sjukdom är en av de viktigaste orsakerna till att studera det mänskliga genomet. Medan många genetiska störningar inte kan behandlas kan tidig diagnos bidra till att förbättra livskvaliteten eller till och med förlänga livslängden hos de drabbade. Nuvarande kliniska prövningar på genetiska terapier för cystisk fibros, hemofili och andra genetiska störningar erbjuder löftet om eventuella behandlingar som kan ge patienterna ett liv utan symptom. Diagnostiska tester kan hjälpa par besluta om riskerar att ge specifika sjukdomsrelaterade gener till sina barn. Tester hjälper in vitro fertilitetsläkare att specifikt välja embryon som inte bär den farliga genen.

  Human History

  Att studera mänskligt DNA och genetik kan hjälpa forskare att bättre förstå var människor kom från som en art. Det kan bidra till att belysa sambanden mellan olika grupper av människor och ge historiker och antropologer en tydligare bild av historiska mänskliga migrationsmönster. I vissa fall kan en persons genom ges ledtrådar till hans personliga anor och hjälpa honom att förstå sin släktforskning. Genetisk testning har använts för att verifiera eller utesluta närstående hos enskilda personer eller populationer.

  Forensics and Legal Implications

  Rättegången till O.J. Simpson på 1990-talet gav offentligt ljus om användningen av mänskligt DNA i brottmål och betydelsen av human genetik i rättsmedicin har blivit ännu viktigare eftersom tekniker har förbättrats. Mänsklig genetisk information har använts för att antingen matcha eller utesluta en misstänkt DNA för biologiska bevis som finns på en brottsplats, identifiera offer och att befria dömda individer med hjälp av nyare genetiska metoder som inte är tillgängliga vid tidpunkten för den ursprungliga övertygelsen. Faderskapstestning är en annan gemensam juridisk tillämpning av genetisk testning.

  Genetisk förbättring

  Mänsklig genetisk förstärkning är ett kontroversiellt ämne, men forskning inom detta område innehåller några av de största löften för framtida tillämpningar. Det kommer att kräva en grundlig förståelse av mänsklig genetik innan forskare kan förändra det mänskliga genomet på embryonisk nivå, men när det uppnås kan det innebära ett slut på vissa obotliga genetiska sjukdomar som Downs syndrom, medfödd dövhet och medfödda hjärtfel. Mer kontroversiella tillämpningar kan innefatta att man ändrar mänskligt DNA för att förbättra atletisk förmåga, intelligens eller andra egenskaper.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com