• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Hur många valenselektroner har natrium?

  Valenselektroner upptar det yttersta elektronskalet i en atom. Natrium, med totalt 11 elektroner, har bara en elektron i sitt tredje och yttersta skal. Eftersom det yttersta skalet kommer i direkt kontakt med andra atomer när en kemisk reaktion äger rum spelar valenselektronerna en stor roll för att bestämma en kemisk reaktivitet och de element som det kommer att reagera på för att bilda föreningar. Elementen arrangeras i det periodiska bordet enligt deras valenselektroner, varvid den första gruppen i den första kolumnen till vänster har en enda valenselektron. Natrium är den tredje från toppen i denna grupp.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Natrium har en valenselektron. Elementet har ett fullt innersta elektronskal av två elektroner och ett fullt skal av åtta elektroner i nästa skal. Det tredje skalet, som är det yttersta och valensskalet, har bara en elektron. Valenceelektroner påverkar kemisk reaktivitet.

  Hur valenselektroner påverkar kemiska reaktioner

  Elektronerna runt kärnan i en atom bildar skal. Det innersta elektronskalet har utrymme för två elektroner medan nästa skal kan rymma åtta elektroner. Det tredje skalet har tre subshells av två, sex och 10 elektroner för totalt 18.

  En atoms kemiska stabilitet är störst när alla elektronskal är fulla, men dess kemiska reaktivitet är högst när yttersta skalet har antingen bara en elektron eller är en elektron mindre än full. I dessa fall överförs en enda elektron, vilket betyder att det yttersta skalet hos donerings- eller mottagningsatomen är fullständigt. Överföringen av elektronen resulterar i en kemisk bindning och bildandet av en förening.

  Hur natrium reagerar med andra delar för att bilda föreningar

  Natrium, med sin enda yttersta elektronen, reagerar starkt och bildar högstabila föreningar med element som behöver en enda elektron för att slutföra sitt yttersta skal. När en natriumatom kommer i kontakt med en atom som behöver en enda elektron, hoppar valenselektronen från natriumatomen över till den andra atomen för att slutföra sitt yttersta elektronskal. Natriumatomen lämnas med ett helt yttre elektronskal med åtta elektroner, och det yttersta skalet på den andra atomen är också fullt. Natriumatomen har nu en positiv elektrisk laddning av plus 1, och den andra atomen har en negativ laddning av minus 1. De två motsatta laddningarna lockar sig, och de två atomaerna bildar nu molekylen av en förening.

  Medan elementen med en valenselektron finns på vänster om det periodiska bordet, de element som behöver en valenselektron för att slutföra sina yttersta skal återfinns i den andra till sista kolumnen. Till exempel, i samma rad som natrium, är elementet i den efterföljande kolumnen klor. Klor har 17 elektroner, två i sitt innersta skal, åtta i nästa skal och sju i tredje delhål som rymmer upp till åtta elektroner. Natrium och klor reagerar starkt för att bilda natriumklorid eller bordsalt, en stabil förening.

  Valenselektronerna av natriumjoner i lösning

  När en förening löses i en vätska separeras föreningen i joner som fördelar sig jämnt i vätskan. Natriumklorid löses upp i vatten och bildar natrium och klorjoner. När natriumet reagerade med klor för att bilda natriumklorid, hoppade den enkla natriumvalenselektronen över för att fylla hålet i klorens valenselektronskal.

  I lösning separeras natrium- och kloratomerna för att bilda natrium- och klorjoner , men natriumvalenselektronen förblir med kloratomen. Som ett resultat har natriumjonen ett komplett yttersta elektronskal av åtta elektroner och en positiv laddning av plus 1. Klorjonen har en komplett yttersta elektronhål och en negativ laddning av minus 1. Lösningen är stabil, jonerna med deras komplettera yttre skal utan att involvera några ytterligare kemiska reaktioner.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com