• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Hur cellorganeller arbetar tillsammans

  Cellerna som utgör alla organismer är mycket organiserade strukturer, specifikt utformade för att genomföra processer som är nödvändiga för livet. De enklaste cellerna tillhör prokaryoter som bakterier. Cellerna från eukaryoter, som är djur, växter, svampar och protister, är mer komplexa. Inom varje eukaryot cell fungerar specialiserade strukturer som kallas organeller för att utföra alla livsfunktioner. En av de viktigaste funktionerna i cellen är att tillverka och bearbeta proteiner. Flera organeller är direkt involverade i proteinsyntes, medan andra ger stöd genom att utföra hjälpuppgifter som är nödvändiga för att hålla cellen fungerar ordentligt för att proteinsyntes ska ske.
  Nucleus

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com