• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Skillnaden mellan homozygot och heterozygot

  Den långa, vridna spiralen som är mänskligt DNA kan vara ett av de största mysterierna i universum. Det är ingen överraskning att studier av genetik är ett komplext område. Ett begrepp som ibland är förvirrande är skillnaden mellan homozygot och heterozygot.

  TL; DR (för långt; läste inte)

  Homozygot betyder att båda kopiorna av en gen eller lokus matchar medan heterozygot betyder att kopiorna inte matchar. Två dominerande alleler (AA) eller två recessiva alleler (aa) är homozygota. En dominerande allel och en recessiv allel (Aa) är heterozygot.
  Så många kromosomer

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com