• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Law of Independent Sortiment (Mendel): Definition, Förklaring, Exempel

  Gregor Mendel är känd som far till modern genetik. Han tillbringade sin karriär som en augustinisk munk med en osannolik passion för att studera ärftliga egenskaper och växte och studerade upp till 29 000 ärtväxter mellan 1856 och 1863.

  I Mendels första berömda serie experiment etablerade han Mendels lag av segregering, som idag säger att varje spelkamrat eller könscell, lika sannolikt kommer att få en given allel från föräldern. (En allel är en variant av en gen; varje gen har vanligtvis två, till exempel R för runda frön i ärtplantor och r för rynkiga frön.)

  Mendel bygger på detta arbete och sedan började demonstrera lagen av oberoende sortiment, som säger att olika
  gener inte påverkar varandra när det gäller sortering av alleler till gameter. Det finns några undantag från regeln, som kommer att beskrivas.
  Pea Plant Characteristics Studied

  Mendel började sitt arbete med att undersöka sju drag av ärtväxter som han märkte förekommer i två distinkta varianter:

 • Blommafärg (lila eller vit)
 • Blommaposition på stammen (på sidan eller i slutet)
 • © Vetenskap http://sv.scienceaq.com