• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Andning hos växter och djur

  Jorden är en biosfär, med komplementära system integrerade för att producera och upprätthålla liv. Växter och djur är de två primära systemen i biosfärens livscykel, där växter "andas ut" syre genom fotosyntes och djur som inhalerar syre genom lungorna och andas ut koldioxid som en biprodukt. Växter kräver koldioxid för att leva och blomstra när deras slutprodukt återigen blir syre. Denna balanseringsprocess för komplementära system kallas andning och fotosyntes.
  Fotosyntes

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com