• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man gör lätt torr is

  Torris används för att hålla föremålna kalla över en längre tid än vanlig is. Torrisen har en temperatur på -109 grader Fahrenheit. Det omvandlas till koldioxidgas eftersom det blir varmare och lämnar ingen vätska bakom som traditionell is gör. Det har ingen färg eller lukt och former när koldioxidgas stelnar. Det finns flera former av torris, inklusive torra pellets med hög densitet, torrisispellets, standardpellets och block av torris.

  Sätt på säkerhetshandskar och skyddsglasögon. Sätt isposen över CO2-tankens munstycke och släpp CO2 ut i 20 sekunder. Vrid munstycket av.

  Sätt in innehållet i påsen i burken. Detta blir torrisen som skapas av CO2.

  Sätt isen i en isolerad men inte lufttät behållare. En lufttät behållare medför att gastrycket byggs så att det kan explodera.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com