• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Nackdelarna med smältverk
  Smältningsprocessen är när industriella fabriker extraherar eller smältar renare och mer raffinerade metaller från malmer. Metaller som koppar eller bly extraheras ofta med hjälp av denna process från jordprover och avlagringar. Även om smältning hjälper till med metallproduktioner, är det många nackdelar med smältning som påverkar miljön.

  Giftiga luftföroreningar

  Smältprocessen bryter ner malmen som innehåller inte bara metaller utan andra kemikalier som väl. Som ett resultat hamnar många av kemikalierna från malmen i atmosfären. Vissa kemikalier inkluderar svaveldioxid och vätefluorid, som är illamående och förorenar atmosfären.

  Vattenförorening

  Avfall från smältning innefattar flytande avfall i vattenförsörjning. Vatten som används för att kyla rester av malm förvaras vanligen på miljö sätt. Dock; oavsiktlig dränering kan uppstå, vilket gör att detta giftiga vatten kan komma in i miljön. Detta vatten innehåller ett antal farliga kemikalier som bly och krom, som är extremt farliga för växt- och djurliv.

  Acid Rain

  Till följd av föroreningar från en smältverk, syra regn kan produceras. Svavelsyra dimma utges från dessa växter som kommer in och bli fastna i atmosfären. Syra kan resa några miles före tyngdkraften och väderaktiviteter orsakar att syran faller med regn och skapar surt regn. Surt regn skyndar erosionen på land och fysiskt skadar växter och djur när de berörs.

  Arbetshälsan

  Arbetare vid smältverk utsätts för giftiga kemikalier varje dag. Även om miljöskadorna kan vara kostsamma för allmänheten tenderar arbetstagare att utsättas för högre toxiner från direkt exponering i smältverk. Inandning är det vanliga sättet att många arbetare slutar att utsätta sig för smältämnets giftiga kemikalier, vilket kan skada arbetarens hälsa och produktivitet i smältverk.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com