• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är konserverat i kemiska reaktioner?

  Bevarande lagens materia säger att det i en vanlig kemisk reaktion inte finns någon detekterbar ökning eller minskning av mängden materia. Det betyder att massan av ämnen som finns i början av en reaktion (reaktanter) måste vara lika med massan av de bildade (produkterna), så massan är vad som bevaras vid en kemisk reaktion.

  Molekylvikt

  Bevarandet av materia kan illustreras genom reaktionen mellan väte (H2) och syre (O2) för att bilda vatten (H2O). En vattenmolekyl innehåller två väteatomer och en atom av syre, så en mol - molekylvikten i gram - vattenmolekyler innehåller två moler väte och en mol syre. Med andra ord reagerar 2,02 gram väte med 16 gram syre för att bilda 18,02 gram vatten.

  Empirisk formel

  Lagens bevarandeslag kan användas för att bestämma den empiriska formeln - förhållandet mellan atomer av element - av en okänd förening.

  Atom Economy

  Den så kallade "atomekonomin" för en reaktion indikerar andelen reaktanter som omvandlas till användbara produkter. Höga atomekonomiska reaktioner ger mindre avfall och kan utgöra en del av en strategi för att bevara miljön

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com