• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur beräknas salthalten?

  Salthalt används för att mäta mängden salt i vatten. Denna mätning är avgörande för många marina arter eftersom de bara kan leva inom ett visst salthaltighetsområde. Salthalten varierar beroende på djup och plats. Till exempel har Atlanten sin högsta salthalt i Nordatlanten vid 35,5 och den lägsta i Sydatlanten vid 34,5.

  Mätning

  Salthalten mäts i gram salt per kilo vatten . Till exempel skulle en salthalt av två innebära att det var två gram salt i varje kilo vatten.

  Salthalt vs. Djup

  Salthalten ökar när djupet av vattnet ökar eftersom högre salthalter ökar Vattendensiteten.

  Haloklinslag

  Haloklinskiktet finns mellan ytskiktet och djuphavsskiktet av vatten. Det här är den nivå där vattnets salthalt stiger snabbast.

  Elektrisk ledningsförmåga

  Vattnets salthalt kan bestämmas av hur lätt el går igenom den. Ju högre ledningsförmåga desto högre salthalten är.

  Salthalt i akvarier

  Många fisk kräver en viss salthaltnivå att leva, så i fisktankar måste salthalten hållas konstant.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com