• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur lär man barn om elektroner

  Allt är gjord av atomer, som är relativt stabila strukturer som i huvudsak består av tomt utrymme. Atomer är så små att de inte speglar ljus, men du kan ta bilder av det elektriska fältet runt en atom. Du kan dela en atom, som består av en kärna med partiklar som kallas protoner och neutroner. Cirklar runt kärnan är elektroner. Lärande barn om elektroner är ett engagerande sätt att förmedla några av de djupaste mysterierna i livet.

  Prata om atomens struktur. Sök på Internet för en bild av en atom. Använd bilden för att förklara hur neutronerna och protonerna sitter fast i en boll i mitten. Vikten i atomen är i bollen.

  Ge hur kärnan tar upp endast en liten mängd utrymme inne i atomen. Den största delen av atomen består av tomt utrymme. Läs böcker och Internet för analogier, som om atomen är lika stor som en katedral, då är kärnan storleken på en fluga.

  Diskutera atomernas laddning. En proton är positiv; neutronen är neutral. Detta gör kärnan positiv. För att balansera atomen finns det negativt laddade elektroner som vrider runt kärnan. En neutral atom har lika många protoner och elektroner.

  Tala om olika elektronskal. Olika element har olika antal protoner, neutroner och elektroner. Elektronerna finns i olika skal, vilka var och en kan innehålla ett visst antal elektroner. Låt barnen dra atomer med en kärna och elektroner i olika skal.

  Använd en ballong för att förklara vad som håller atomer tillsammans. Gnid en ballong mot håret; förklara att detta bryter elektronerna bort från atomen i håret, och ballongen blir negativt laddad. Den negativa ballongen kan sedan hålla fast vid en vägg. En elektron som är ensam i ytterskalet kan lätt luras bort. Normalt hålls elektronerna på plats med en kraft; de positiva protonerna och den negativa elektronen drar på varandra.

  Gör en modell av en atom. Använd pom-poms i olika färger för att göra kärnan. Trådpärlor på rörrensare för att representera elektronskal. Böj rörtvättarna i cirklar och klistra in dem i pom-pomsna.

  Titta på elektronens historia. Låt barn utforska idéer om hur en elektron kretsar kärnan. Tidigare hävdades att elektroner kretsar kärnan som om planeterna kretsar vår sol. En elektron är aldrig på ett ställe; snarare finns det möjliga platser där en elektron kan vara.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com