• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Varför är det viktigt att vara bekant med laboratorieapparater och deras användningsområden?

  Om du arbetar i en laboratorieinställning, möter du utan tvekan många typer av dyra och komplicerade instrument och maskiner. Att veta hur man använder dessa verktyg kan bara gynna dig. Detta är särskilt sant om du förväntas använda dem samtidigt som du bedriver ditt område med forskning och testning. Om du inte vet vad du gör kan du sätta dig tillbaka på olika sätt.

  Säker hantering

  Labbutrustning kan ha farliga biverkningar om det inte hanteras ordentligt. Något så enkelt som en Bunsenbrännare kan tända omgivande föremål i brand, orsaka skador på egendom och eventuellt skada dina medarbetare om det hanteras felaktigt eller slarvigt. Mer komplicerade maskiner som använder kraftfulla magneter, till exempel en MR-scanner, kan skada motivet eller omgivningen om tekniker som använder den tillåter metallobjekt inom sitt avsökningsområde. Att veta hur man säkert använder all laboratorieutrustning i din verksamhet begränsar dessa olyckor och skapar en säker arbetsmiljö.

  Effektiv användning

  Labbmaskiner är komplexa vetenskapliga verktyg. De har ofta mer än en enkel "On" -brytare. Känsliga kalibreringar måste göras för att säkerställa att uppgiften utförs exakt som försöket eller studien kräver. En skala måste ställas in på "noll" när inget är på det så att någon extra vikt mäts exakt på displayen till exempel. Detta säkerställer att maskinen gör sitt jobb effektivt och slösar så lite tid och energi som möjligt. Detta gynnar dig genom att påskynda hur mycket du kan utföra dina analyser, och det gynnar maskinen genom att låta den löpa inom sina rekommenderade parametrar och tjäna labbet så länge som möjligt.

  Korrekt material

  Många laboratorier är utformade för att studera och analysera prover från olika källor. Detta prov kan vara organiskt eller oorganiskt, vegetabiliskt eller mineraliskt. Att veta vilken maskin är för vilken typ av prov och vad maskinen ska göra är bra för att undvika problem. Att placera fel typ av ämne inuti en maskin kan i bästa fall leda till att provresultaten blir gibberiska och i värsta fall orsakar skador på maskinen genom att utsätta den för något som inte är konstruerad för att motstå. Om en plastbehållare exempelvis inte är klassad för att hantera sura föreningar, är det viktigt att veta detta innan du försöker hälla saltsyra eller en liknande vätska in i den.

  Förstå resultat

  Efter att ha satt in rätt material eller kalibrerar en maskin korrekt, kommer du fortfarande inte att kunna slutföra din uppgift om du inte förstår vad det är som maskinen just har gjort. Att kunna korrekt tolka resultaten av en spektrumanalys eller kemisk separation är avgörande för att fördjupa din förståelse för vad du studerar. Att veta vilka delar av utskrifter eller skärmar som innehåller den viktigaste informationen och vad den här informationen betyder är viktig för att slutföra forskningen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com