• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vetenskapsprojekt: Vilka märkenar av spannmål håller sig längst längst?

  Spannmålsproducenterna ständigt förfinar metoder för att hålla knäcken i frukostflingor. Det handlar bara om att känna texturen och höra knäcken, som hjälper oss att börja dagen på den högra foten. Kontroll av fukt i den färdiga spannmålen gör eller bryter kvaliteten på spannmålen. Crunchiness reduceras när fuktinnehållet överstiger 3 procent. Spannmål med en fuktighet mindre än 1 procent bryts isär. För det här vetenskapsprojektet behöver du en kökskala; en 2-qt. behållare; Fem varumärken av majsflingor; 15 gallonstorlekar, återförslutningsbara plastpåse; en fin spets, permanent, svart markör; 2-kopps mått wire colander; och en timer.

  Placera 2-qt. behållare på köksskalet. Kalibrera skalan genom att ställa in skalan till "0."

  Märk tre påsar för varje märke av spannmål. Väg 4 oz. av lämplig spannmål i 2-qt. behållare på skalan. Häll spannmålen i den rätt märkta påsen och tät den. Fortsätt tills alla 15 påsar används.

  Sätt 2 koppar vatten i en säck med spannmål. Ställ in timern för att ringa om tre minuter. Placera 2-qt. behållare under trådkolanderaren. Vänd påsen av spannmål över kolven och dränera vattnet i behållaren. Ställ in timern i två minuter.

  Häll vattnet i 2-qt. behållare i mätkoppen. Spela in beloppet. Detta är vätskan som inte absorberas av spannmålen. Skölj mätbägaren, kolv och 2-qt. behållare. Upprepa steg 3 och 4 tills alla påsar med spannmål används.

  Genomsnitt de tre avläsningarna för varje märke av spannmål. Varumärket med högsta genomsnittet är spannmålen som håller sig knaprig längst.

  Kompilera ett diagram med resultaten av varje försök för varje märke av spannmål och medelvärdet för varje märke uttryckt som decimal.

  Visa data från diagrammet i form av ett stapeldiagram med märkena på x-axeln och mängden vätska på y-axeln.

  Prova försöket igen med hjälp av mjölk, eller försöker andra typer av spannmål, såsom havregryn "O" eller strimlad vete rutor. Se om sockerbelagda spannmål ger samma resultat som sina vanliga motsvarigheter eller om procenten av fett i mjölken gör skillnad.

  Tänk på data i realtid. Många spannmål hävdar att de är knäckta i mjölk. Är det sant? Kan tillverkare använda resultat av experiment som dessa för att förbättra sin produkt?

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com