• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Så här bygger du en 3D Atomstruktur av Sulfur

  Ett kemiskt element definieras i allmänhet som ett ämne som inte kan delas upp i mindre delar och som kombinerar med andra element för att bilda materia. Från och med publiceringsdatumet finns det uppskattningsvis 92 naturligt förekommande element i universum. Av dessa är svavel en av de vanligast studerade. Som med andra element är svavelns funktion starkt relaterad till dess struktur. Studenter som är intresserade av att lära sig mer om svavel kan få en bättre förståelse genom att bygga en 3D-atomkonstruktion av elementet.

  Skapa protonerna. Svavel består av 16 positivt laddade protoner, som finns i atomens kärna. För att skapa protonerna, placera ett stort blad av tidning på golvet på arbetsstationen. Välj 16 Styrofoam bollar, lägg dem på tidningen och belägga dem med grön sprayfärg. Skaka avisens kanter något från tid till annan, rotera bollarna och exponera nakna fläckar. Se till att alla Styrofoambollarna har målats helt innan de ställs iväg för att torka.

  Skapa neutronerna. Kärnan i svavelatomen innehåller 16 neutroner, som inte ger en laddning. Upprepa processen som beskrivs i steg 1 för att måla neutronerna. Använd röda istället för grön färg för att ge differentiering och sätt dem åt sidan för att torka.

  Skapa elektronerna. Svavel innehåller 16 negativt laddade elektroner, som roterar utanför kärnan i ett område som kallas "elektronmoln". Upprepa processen som beskrivs i steg 1 för att måla elektronerna svarta och sätt dem åt sidan för att torka.

  Formulera kärnan. Använd en varm limpistol för att gå med i de 16 gröna och 16 röda Styrofoam-bollarna. Lim bollarna ihop i en stor klump, fäst en i taget och låt dem torka helt innan du lägger till mer. Protonerna och neutronerna behöver inte kopplas i någon viss ordning. Faktum är att ju mer randomiserade kärnan visas, desto mer realistisk blir det.

  Bygg den första energinivån. Elektronmoln består av tre energinivåer, av vilka den första innehåller två elektroner. För att bilda den första energinivån, skära en träspett i tre lika delar, spara två stycken och kasta den tredje.

  Fäst träspettaren på elektronerna. Använd vassa saxar för att bilda ett hål i en av de svarta styrofoambollarna. Sätt en droppe varm lim in i hålet och tryck på en av de snittade träspettarna inuti. Håll spetsen på plats i några sekunder och lägg sedan åt sidan för att torka helt. Upprepa detta stegs process med en andra svart Styrofoam-boll.

  Fäst elektronerna i kärnan. Använd sax för att skapa två små hål i en av Styrofoam-kulorna i kärnan. Lägg en droppe varm lim i vart och ett av dessa hål och sätt in de två elektronhållande spettarna som byggdes i steg 6. Håll spettarna på plats tills de är säkra och sätt åt sidan för att torka helt.

  Bygg den andra energin nivå. Svavelens andra energinivå innehåller åtta elektroner, grupperade i fyra par. För att bygga den här nivån skär du fyra spettar i hälften. Upprepa de processer som beskrivs i steg 6 och 7 för att bygga åtta elektroner och fästa dem i kärnan. Placera elektronerna parvis lika runt kärnan, för bästa resultat.

  Bygg den tredje energinivån. Den tredje och slutliga energinivån i en svavelatom består av sex elektroner, som grupperas i tre par. Sex fulla träspettar kommer att användas för att fästa dessa elektroner i svavelatomens kärna. Upprepa de processer som beskrivs i steg 6 och 7 för att bygga sex elektroner och säkra dem på plats. Placera elektronerna i parvis lika runt kärnan, för bästa resultat.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com