• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Konverteringsfaktorerna som är inerkända i kemiska formler

  De flesta kemiska formlerna innefattar abonnenter som är siffror. Medan dessa siffror inte följs av enheter som är skrivna i formeln är de i själva verket kvantiteter med enheter. Således inneboende i kemiska formler är nödvändigheten av omvandlingsfaktorer, vilka är fraktioner som omvandlar en enhet till en annan när multiplicerad med en mätning. Processen med att använda omvandlingsfaktorer är känd som dimensionell analys, och det är avgörande för studien av kemiska formler och ekvationer.

  Molföreningar till molekyler

  En mol är en enhet av Mätning av belopp. Om ett heltal framträder som en prenumeration i en kemisk formel representerar det antalet mol av elementet som föregår prenumerationen i formeln. Om prenumerationen följer en uppsättning parentes representerar den antalet mol av gruppen av atomer inom parentes. Molen är användbar eftersom den hjälper dig att förstå den relativa mängden av varje element i en förening, och dessa mängder ges av abonnenten i formeln. Till exempel är formeln för vatten H2O, där de två är abonnenten för väte. Det finns inget prenumeration efter syre, vilket är detsamma som att ha ett prenumeration på en. Därför innehåller en mol av föreningen H2O två moler väte och en mol syre, och omvandlingsfaktorerna är (2 mol väte /1 mol H2O) respektive (1 mol syre /1 mol H2O). < h2> Mol till atom och molekyler

  En molns enhet är användbar inte bara för att den bryter ner en formel i sina kemiska komponenter, men också på grund av dess relation till antalet atomer och molekyler. En mol är 6,02 * 10 ^ 23 atomer eller molekyler, så omvandlingsfaktorn är (6,02 * 10 ^ 23 atomer eller molekyler /1 mol). Exempelvis är en mol kol lika med 6,02 * 10 ^ 23 kolatomer och en mol koldioxid är lika med 6,02 * 10 ^ 23 molekyler koldioxid. Eftersom koldioxidformeln är CO2, kan en mol kol och två mol syre hittas i en mol koldioxid. Således finns 6,02 * 10 ^ 23 kolatomer och 12,04 * 10 ^ 23 syreatomer i en mol koldioxid.

  Mol till gram

  Även om det är viktigt att förstå mol och antalet atomer och molekyler, en mer praktisk enhet för experiment är grammet, vilket är en massenhet. Du kan inte mäta en mol av ett ämne i ett laboratorium, men du kan mäta sin massa i gram på balans. Omvandlingsfaktorn för omvandling av mol till gram kommer från det periodiska tabellen. Atommassan, som vanligen ges under atomsymbolen och atomnummeret, är antalet gram per mol av det elementet. Exempelvis är atommassan av germanium 72,61 g /mol. Därför är omvandlingsfaktorn (72,61 g Ge /1 mol Ge). Omvandlingsfaktorn för varje element är analog; helt enkelt ersätta germaniums atomvikt med atommassan hos det element som studeras.

  Procent till mol

  Ibland är abonnenterna i kemiska formler inte heltal utan decimaler. Dessa är procent, och det är ofta nödvändigt att konvertera procent till mol. Om du till exempel har en förening vars beståndsdelar ges i procent, som C0.2H0.6O0.2, är 20 procent av molen av föreningen kol, 60 procent är väte och 20 procent är syre. För att konvertera till mol, hitta den faktor som multiplicerar med den minsta procenten för att få en produkt på 100 procent. I detta fall är den minsta procenten 20 procent, så att numret är 5. Multiplicera varje procent med det numret för att få, i vårt fall, formeln CH3O, sedan 20% * 5 = 100% = 1 och 60% * 5 = 300% = 3.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com