• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Enkelt sätt att lära sig kemiformler

  Kemiska formler är shorthand sätt att representera antalet och typen av atomer i en förening eller molekyl, såsom H 2O för vatten eller NaCl för natriumklorid eller salt. Det finns flera regler att följa när man skriver kemiska formler, så processen kan vara ganska komplex. Ju mer du känner till det periodiska tabellen och namnen på vanliga föreningar, desto lättare blir det att lära sig att skriva kemiska formler.

  Använd det periodiska systemet

  För att skriva kemiska formler, bekanta sig med kemiska symboler, som lättast kan hittas på det periodiska elementets tabell. Det periodiska tabellen är ett diagram över alla kända element, och det innehåller ofta både det fullständiga namnet på varje element och dess symbol, såsom H för väte eller Cl för klor. Några av dessa symboler är uppenbara, såsom O för syre, medan andra inte är helt lika intuitiva med deras engelska namn; Na står till exempel för natrium, men symbolen härrör från natrium, det latinska ordet för natrium. Du kan använda ett periodiskt bord för att referera till de symboler som du inte kan memorera.

  Identifiera kemiska symboler

  Innan du kan skriva din kemiska formel måste du skriva ner symbolen för varje närvarande atom i din molekyl eller förening. Du kan få ett namn på en förening, såsom natriumklorid, och du måste bestämma vilka atomer som finns. Skriv Na för natrium och Cl för klorid, en form av elementet klor, som kombinerat skapar formeln NaCl för natriumklorid eller salt. Kovalenta föreningar skapade från två nonmetals är lätta att skriva från deras namn. Prefix kan vara närvarande för att indikera mer än en atom. Koldioxidens formel är till exempel CO 2 eftersom di specificerar två syreatomer.

  Bestämning av Valence

  Joniska föreningar, skapade av metall och nonmetal, är mer komplexa än kovalenta föreningar eftersom de involverar laddade atomer. Du kanske märker att vissa periodiska tabeller anger valens eller en positiv eller negativ laddning. Kationer, eller positiva joner, finns i grupp 1, med en +1-laddning; grupp 2, med en +2 laddning; och övergångselementen, som finns i grupp 3 till 12. Grupperna 13, 14 och 18 har varierande laddningar och grupperna 15 till 17 är anjoner, vilket betyder att de har negativa laddningar.

  Balansering av avgifterna

  Att hitta valensen för varje element är avgörande när du skriver, för att du måste balansera din kemiska formel, så det har ingen kostnad. Skriv till exempel symbolerna för magnesiumoxid tillsammans med deras respektive laddningar. Magnesium eller Mg har en +2 laddning, och oxid, som refererar till syre, har en -2 laddning. Eftersom summan av +2 och -2 är O slutar du med endast en atom av magnesium och syre. Kombinera symbolerna för att bilda MgO, formeln för magnesiumoxid.

  Skriva kemisk formel

  Kemiska formler använder abonnemang för att berätta hur många av varje atom som finns i en molekyl eller förening. I det föregående exemplet skulle du skriva MgO eftersom det bara finns en atom av varje element; märker att du inte använder prenumerationen 1 för endast en atom. Å andra sidan, för att balansera magnesiumklorid, skriftlig MgCl 2, behöver du två kloratomer per en magnesiumatom; 2 är skrivet som ett prenumeration bredvid Cl för att ange två kloratomer.

  Ytterligare tips

  När du tränar kemiska formler kommer du att bli bekant med kemiska nomenklaturen eller termer som används för att beskriva föreningar. Element som slutar i-till exempel kan hittas i grupperna 15 till 17 på det periodiska bordet. Romerska siffror inom parentes, som ses i järn (II), betecknar avgifter, a +2 i detta fall. När polyatomiska joner, eller grupper av atomer som hydroxid, OH, kombineras i en förening, sätts de i parentes i kemiska formler, vilket ses i Al (OH) 3, formeln för aluminiumhydroxid.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com