• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Var uppstår surt regn?

  surt regn är nederbörd som innehåller höga halter av salpetersyra eller svavelsyra. Naturliga och industriella källor kan släppa ut svaveldioxid och kväveoxid i atmosfären, vilket leder dem att kombinera kemiskt med syre och vatten för att bilda sina respektive sura molekyler. Dessa syror deponeras sedan genom regn eller damm beroende på klimatet i regionen. Medan surt regn kan förekomma överallt i världen, är det vanligt i regioner med hög industriell verksamhet.

  Acid Rain

  Kemikalierna i surt regn kan introduceras i atmosfären av vulkaner, industriella biprodukter, fossilt bränsleförbränning och sönderfallande vegetation. I de flesta industriländer släpper elproduktion genom fossila bränslen mer än 65 procent av all svaveldioxid och 25 procent av all kväveoxid. Surt regn kan potentiellt leda till skador på hus, bilar och annat material samt naturliga livsmiljöer, som sjöar, strömmar, våtmarker och andra vattenmiljöer.

  Varför inträffar?

  Gaser utsläppt av fossilt bränsleförbränning och vulkanutbrott kan stiga in i atmosfären och blanda med vatten och syre för att bilda sura molekyler, vilket resulterar i svavelsyra och salpetersyra. Detta kan leda till surt regn eller torr avsättning av syra i damm.

  Våt eller torrt deponering

  Deponeringstypen beror på regionens väder. Våt avsättning, eller surt regn, inträffar när sura molekyler blandas med regn, dimma, snö eller snö. När den våta blandningen faller kan den skada växter och djur utsatta för surt regn. Torr deponering uppstår när vädret är torrt och sura molekyler blandas med damm eller rök och faller ner som torra avlagringar. En sådan blandning kan hålla sig till hus, byggnader, bilar, etc., vilket orsakar skador i varierande grad. Regn kan tvätta dessa blandningar, vilket leder till surt avrinningsvatten.

  Vart sker det?

  Medan surt regn är mest utbrett där utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid är hög, särskilt i industriländerna , det kan ske överallt på jorden, eftersom vindar blåser utsläpp många mil från sina källor.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com