• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur snabbt försvinner vattnet?

  När ett flytande ämne blir till en gas, kallas processen förångning. Förångningen av vatten är drivkraften för atmosfärens vattencykel. Världens hav, sjöar, sjöar och floder ger nästan 90 procent av fukten i atmosfären genom avdunstning. I en mycket mindre skala kan du utföra ett enkelt experiment hemma för att fastställa hur lång tid det tar att vatten förångas och vilka faktorer som påskyndar processen.

  Vattenrenhet

  Rent eller destillerat vatten avdunstar snabbare än saltvatten och andra typer av oren vatten. Saltvatten har ett annat ämne upplöst i det (salt), så partiklarna fäster sig vid vattenmolekylerna, vilket gör dem tyngre och behöver mer energi för att komma undan ytan.

  Yta på vattnet

  Ju större vattennets yta är desto snabbare förångas det. Du kan se detta själv genom att observera två behållare med vatten. Vatten i en mycket lång behållare med en liten toppyta tar mycket längre tid att förånga än vatten i en stor, grund container. Om ytan är så stor att vattnet bara är en molekyl djupt, avdunstas det nästan omedelbart.

  Vattenets temperatur

  Varmvatten avdunstar snabbare än kallt vatten, eftersom de varmvattenmolekylerna ha mer energi att fly från ytan och bli en gasmolekyl. När en vattenmolekyl gör det blir molekylen en vattendampmolekyl (eller ånga).

  Luftens luftfuktighet

  Mängden vatten i luften som en bråkdel av den totala mängden luften kan hålla när den är mättad kallas relativ fuktighet. Ju mer fuktig luften omedelbart över vattnet är desto längre tid tar det att förånga, för om luften redan är fylld med vattenånga, kan den inte rymma extra ånga. Om du till exempel bor i öknen, avdunstar vattnet mycket snabbare i ett område med inget annat vatten än vad som gör om vattnet ligger bredvid en sjö.

  Det finns för många variabler som grundläggande data för att ge Ett uttömmande svar på frågan, hur snabbt försvinner vattnet? Också, alla ovanstående variabler arbetar tillsammans för att påverka evaporationshastigheten. Till exempel, när temperaturen och luftfuktigheten är stadiga och vindhastigheten ökar, ökar också evaporationshastigheten. När temperatur och vindhastighet är stadiga, men luftfuktigheten ökar, minskar indunstningshastigheten.

  Om du utför ditt eget förångningsexperiment kan du påskynda processen på flera sätt. Använd rent eller destillerat vatten och öka ytan genom att placera den i en grundig bricka. Välj ett brickor av metall, eftersom det här är en bra ledare av värme och hjälper till att förhindra att vattnet kyls ner när det avdunstar. Öka temperaturen på vattnet genom att blåsa varm luft över det med en fläkt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com