• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar ekvivalent vikt

  I vetenskap är den ekvivalenta vikten av en lösning molekylvikten hos lösningen eller upplöst substans i gram dividerat med lösningen av lösningen. Ekvivalent vikt förutspår massan av ett ämne som kommer att reagera med en väteatom i en syrabasanalys, såsom en titrering. Du kan beräkna det enkelt, så länge du känner till molekylvikterna för de föreningar som är involverade i reaktionen.

  Hitta molekylvikten för en förening som används i en kemisk reaktion genom att titta på det periodiska systemet molekylvikten av varje element och multiplicera det med antalet element i föreningen innan alla molekylvikter sammanfogas. Exempelvis är molekylvikten av natriumklorid, NaCl, 22,990 + 35,453 eller 58,443.

  Bestäm valens av föreningen. Valensen hänvisar till hur många väteatomer som kan bindas med föreningen. Det bestäms av förhållandet mellan element i en förening. För NaCl är valensen 1 eftersom endast en väteatom kan binda med NaCl. För H 2SO 4 eller svavelsyra är valensen 2 eftersom två väteatomer binds med sulfat, eller SO 4.

  Dela molekylvikten genom valensen för att beräkna ekvivalent vikt. Den ekvivalenta vikten av NaCl är 58,443 /1 eller 58,443

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com