• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur beräknar jag mängden syra för att sänka vattenets pH?

  pH mäter mängden vätejoner i en lösning. Baslösningar har låga koncentrationer av vätejoner, medan sura lösningar har höga koncentrationer av vätejoner. Lösningens pH kan ändras genom tillsats av syror och baser. Syror sänker pH medan baser höjer pH. Om du blint blandar en syra med vatten är det osannolikt att du lägger till rätt mängd. Om du lägger för mycket syra i en lösning, måste du använda en bas för att höja pH igen. För att undvika att slösa bort syror och baser, använd en enkel beräkning för att bestämma exakt hur mycket syra du behöver.

  1. Identifiera en stark syra

   Skaffa en stark syra, som saltsyra syra, bromvätesyra och salpetersyra, betecknade HCl, HBr respektive HNO_3. Starka syror har en extremt hög koncentration av vätejoner. Vätejoner gör en lösning sur, medan hydroxidjoner gör en lösning basisk.

  2. Träna ut molaritet

   Få koncentrationen av vätejoner, även känd som molaritet, i din starka syra. Om du inte har koncentrationen, har du troligen lösningens pH. Om du har pH, konvertera från pH till molaritet genom att använda följande ekvation:

   Molaritet \u003d 10 ^ - [pH]

   Om du har ett nummer högre än 1, har du troligtvis gjort en fel. Men om du har en mycket stark syra kan dess pH vara mindre än noll och ge en koncentration mer än 1. Detta resulterande värde är lösningens molaritet. Molaritet är mängden mol syra per liter lösning. Om din lösning till exempel har 0,5 molaritet finns det bara 0,5 mol syra per 1 L. Beräkna molaritet med hjälp av denna formel:

   Molaritet \u003d mol syra ÷ liter lösning

   Hitta molariteten i ditt vattenprov med samma metod.

  3. Konvertera mål-pH

   Konvertera ditt mål-pH-värde till molaritet med ekvationen i föregående steg.

  4. Beräkna syra som behövs

   Beräkna hur mycket syra du behöver för att få pH-nivån för ditt målvärde. Träna ut detta med hjälp av följande formel:

   M_1V_1 + M_2V_2 \u003d M_3 (V_1 + V_2)

   I denna ekvation är "M_1" molariteten för syran, "V_1" är volymen av den sura lösningen, "M_2" är vattnets molaritet och "V_2" är volymen av vattnet. Om du konverterar denna ekvation för att lösa för “V_1” ger följande ekvation:

   V_1 \u003d (M_3V_2 - M_2V_2) /(M_1 - M_3).

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com