• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar tiden för att värma vatten

  Med hjälp av formeln Pt = (4.2 × L × T) ÷ 3600 kan man beräkna den tid det tar att värma en viss mängd vatten från en temperatur till en annan temperatur. När du har beräknat den värmekraft som används för att värma vattnet, som representerat av Pt i ovanstående ekvation, dela upp det här numret genom värmeelementets värdering för att ta reda på hur lång tid det tar att värma upp ditt vatten.

  Beräkna Kilowatt-timmar

  Beräkna kilowatt-timmar (kWh) som krävs för att värma vattnet med följande formel: Pt = (4,2 × L × T) ÷ 3600. Pt är den effekt som används för att värma vattnet, i kWh. L är antalet liter vatten som värms upp och T är skillnaden i temperatur från vad du började med, uppräknad i grader Celsius.

  Lös för värmekraft

  Ersätt i lämplig siffror i ekvationen. Så tänk dig att du värmer 20 liter vatten från 20 grader till 100 grader. Din formel skulle då se ut så här: Pt = (4,2 × 20 × (100-20)) ÷ 3600, eller Pt = 1.867

  Dela med värmeelement Betyg

  Beräkna hur mycket tid Det krävs att värma vattnet genom att dividera den effekt som används för att värma vattnet, vilket bestämdes att vara 1.867 med värmeelementets värdering, uppräknad i kW. Så om ditt värmeelementvärde var 3,6 kW så skulle din ekvation se ut så här: uppvärmningstid = 1.867 ÷ 3.6 eller uppvärmningstid = 0,52 timmar. Därför tar det 0,52 timmar att värma 20 liter vatten, med ett element med en värdering på 3,6 kW.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com