• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur kan vi kontrollera renheten hos en substans?

  Huruvida i tillverkning, matlagning eller rengöring är ämnen mest effektiva när de är rena. Renhet kan definieras som frånvaron av föroreningar - eller andra typer av material än själva ämnet. Du kan använda många tester för att kontrollera renhet, allt från enkel visuell jämförelse till sofistikerade laboratorietekniker.

  Fysisk jämförelse med en ren standard

  En av de enklaste sätten att kontrollera renheten hos något ämne är att jämföra substansen med ett certifierat rent prov. Även fysiska jämförelser kan avslöja mycket om renheten hos ett prov. Visuell jämförelse kan avslöja närvaron av några stora föroreningar, såsom smuts eller andra olikfärgade föroreningar. Om ämnet är otoxiskt kan ett lukttest användas för att jämföra det med det rena provet. Eventuella olika lukt indikerar närvaron av minst en orenhet. Om ämnet är ätbart kan ett smakprov utföras. En skillnad mellan smaken av ämnet och smaken av det rena provet antyds vid närvaron av föroreningar.

  Smält- och kokpunktsbestämning

  En substans fysikaliska egenskaper kan användas för att etablera dess renhet. Dessa egenskaper inkluderar smältpunkten och kokpunkten. Olika ämnen tenderar att ha olika smält- och kokpunkter, och alla rena ämnen kommer att ha en specifik smält- och kokpunkt. Närvaron av föroreningar kommer dock att orsaka en lägre smältpunkt samt en förändring i kokpunkten.

  Färgmätande metoder

  Det finns många kolorimetriska metoder för att bestämma om ett ämne är rent eller om det finns är föroreningar närvarande. Dessa involverar vanligtvis användningen av en kemikalie för att detektera närvaron av vanliga föroreningar, vilket kommer att göra kemikalien en viss färg. Dessa metoder är enkla och är vanligtvis utformade för att bestämma förekomsten av föroreningar, för att inte bestämma mängden eller renhetsgraden av substansen. En vanlig användning av sådana kolorimetriska metoder är i rättsmedicin, där färgtest ofta används för att identifiera olagliga droger samt att bestämma deras renhet.

  Analytiska metoder för testning av renhet

  Det mest exakta sättet att bestämma renheten hos ett ämne är genom användning av analysmetoder. Dessa metoder, som används allmänt i olika branscher, innefattar mestadels kemisk analys, som kan identifiera närvaron, identiteten och mängden föroreningar i provet. De enklaste kemiska metoderna innefattar gravimetri och titrering. Det finns också de mer avancerade ljusbaserade eller spektroskopiska metoderna, såsom UV-VIS-spektroskopi, kärnmagnetisk resonans och infraröd spektroskopi. Kromatografiska metoder, såsom gaskromatografi och vätskekromatografi, kan också användas. Andra metoder som används för att testa renheten inkluderar masspektroskopi, kapillärelektrofores, optisk rotation och partikelstorleksanalys.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com