• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är skillnaden mellan NADH och NADPH?

  Nikotinamidadenindinukleotid, eller NAD, finns i alla levande celler, där den fungerar som ett koenzym. Det existerar i antingen en oxiderad form, NAD +, som kan acceptera en väteatom (dvs en proton) eller en reducerad form, NADH, som kan donera en väteatom. Observera att "donera en proton" och "acceptera ett par elektroner" översätts till samma sak i biokemi.

  Nikotinamidadenindinukleotidfosfat eller NADP + är en liknande molekyl med en liknande funktion som skiljer sig från NAD + i att den innehåller en ytterligare fosfatgrupp. Den oxiderade formen är NADP +, medan den reducerade formen är NADPH.

  NADH Basics

  NADH innehåller två fosfatgrupper kopplade med en syremolekyl. Varje fosfatgrupp förenar ett fem-kols-ribosocker. En av dessa länkar i sin tur till en adeninmolekyl, medan den andra länkar till en nikotinamidmolekyl. Övergången från NAD + till NADH sker specifikt vid kvävemolekylen i ringkonstruktionen av nikotinamid.

  NADH deltar i ämnesomsättningen genom att acceptera och donera elektroner, med den energi som driver detta strömmar från cellulär citronsyracykeln eller trikarboxylsyra syra (TCA) cykel. Denna elektrontransport sker i cellulära mitokrondriska membran.

  NADPH Basics

  NADPH innehåller också två fosfatgrupper kopplade med en syremolekyl. Som i NADH förenar varje fosfatgrupp ett ribosocker med fem kolatomer. En av dessa länkar i sin tur till en adeninmolekyl, medan den andra länkar till en nikotinamidmolekyl. Till skillnad från fallet med NADH har samma 5-kols-ribosocker som förenar adenin en andra fosfatgrupp, totalt tre fosfatgrupper totalt. Övergången från NADP + till NADPH uppträder igen vid kvävemolekylen i nikotinamidens ringstruktur.

  NADPHs huvudarbete deltar i syntesen av kolhydrater i fotosyntetiska organismer, såsom växter. Det hjälper till att driva Calvin-cykeln. Det har också antioxidantfunktioner.

  Föreslagna funktioner hos både NADH och NADPH

  Förutom de direkta bidrag till cellulär metabolism som beskrivs ovan kan både NADH och NADPH delta i andra viktiga fysiologiska processer, inklusive mitokondriella funktioner, kalciumreglering, antioxidation och dess motsvarighet (genereringen av oxidativ stress), genuttryck, immunfunktioner, åldringsprocessen och celldöd. Som ett resultat har vissa biokemiska forskare föreslagit att ytterligare undersökning av de mindre väletablerade egenskaperna hos NADH och NADPH kan erbjuda mer inblick i livets grundläggande egenskaper och avslöja strategier för att inte bara behandla sjukdomar utan även sakta ner åldringsprocessen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com