• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar mol i en reaktion

  En mol är mängden av ett ämne som är lika med Avogadros antal, ungefär 6,022 × 10 ^ 23. Det är antalet atomer som finns i 12,0 gram kol-12. Forskare använder mullvadmätningen eftersom det ger ett sätt att enkelt uttrycka stora mängder. Du kan bestämma antalet mol i varje kemisk reaktion med den kemiska formeln och reaktanternas massa.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  För att beräkna molära förhållanden i en kemisk reaktion, hitta atommassagenheterna (amus) för varje element som finns i produkterna och reaktanterna och beräkna reaktionens stökiometri.
  Hitta massa i gram

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com