• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar teoretisk procent

  Varje kemisk förening innehåller en kombination av atomer, och ett sätt att förstå teoretiska procenten är att jämföra den med procenten av ett visst element i en förening. Denna procentandel är inte baserad på antalet atomer, utan på elementets totala massa relativt föreningens massa.

  Ett annat sätt att förstå teoretiska procent är i samband med en kemisk reaktion. Vid varje reaktion måste den totala molära massan för varje element involverat i reaktionen bevaras. Du kan beräkna massan för varje produkt så länge du känner till de kemiska formlerna för alla reaktanter och produkter. Detta är det teoretiska utbytet för den produkten. Den faktiska avkastningen är nästan alltid mindre av flera orsaker. Förhållandet mellan faktiskt och teoretiskt utbyte ger dig en mängd som kallas procent avkastning.

  TL; DR (för lång; har inte läst)

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com