• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man bestämmer vilket atom som ska användas som centrala atomen

  Sedan de introducerades av Gilbert N. Lewis 1916 har kemister använt Lewis-prickdiagram för att representera bindningen av kovalenta molekyler och koordinationskomplex. Du representerar valenselektroner som prickar och ordnar dem på ett sådant sätt att de yttre skalen hos elementen i föreningen har ett fyllt skal på antingen åtta eller tolv elektroner, beroende på elementet. Väte, undantaget, behöver bara två elektroner för att fylla sitt yttre skal. För att konstruera ett Lewis-diagram måste du börja med en central atom runt vilken alla andra atomer samlas. Den centrala atomen är den med den lägsta elektronegativiteten, och du kan jämföra elektronegativiteten genom att titta på det periodiska systemet. Du kan också använda en eller båda av två andra metoder för att bestämma den centrala atomen.
  Metod 1: Jämför elektronegativitet

  Elektronegativiteten hos ett element är dess benägenhet att locka elektroner, och elementet i en förening med den lägsta elektronegativiteten är vanligtvis den centrala. Undantaget från denna regel är väte, som aldrig är den centrala atomen utom i molekylen H 2.

  Jämförelse av elektronegativitet är det mest pålitliga sättet att bestämma den centrala atomen. Du kan bestämma relativ elektronegativitet genom att titta på det periodiska systemet. Med några få undantag ökar elektronegativiteten när du rör dig uppåt och åt höger. Francium, element nummer 87 längst ner i den första perioden, har en mycket låg elektronegativitet medan fluor, element nummer 9 i toppen av period 17, har en mycket hög. De ädla gaserna, som bildar den sista kolumnen i tabellen, bildar inte föreningar.
  Metod 2: Hitta det minst antal elementet <<> Som regel är det element som förekommer minst antal gånger i föreningen är den centrala. Detta är en enkel metod att använda, eftersom den låter dig bestämma den centrala atomen helt enkelt genom att titta på den kemiska formeln. Exempelvis är syre den centrala atomen i H <2> (vatten), och kol är den centrala atomen i CO <2> (koldioxid). Tyvärr lämnar den här metoden dig helt i mörkret när det gäller föreningar som innehåller element som förekommer i lika antal, till exempel HCN (vätecyanid).
  Metod 3: Memorera en lista

  En kort lista av element, ordnade i prioriterad ordning, kan göra bestämningen av den centrala atomen väldigt enkel, och i kombination med metod 2 elimineras behovet av att konsultera den periodiska tabellen i de flesta fall. Listan är C, Si, N, P, S och O. Om du har en förening som innehåller ett eller flera av dessa element, är den som förekommer först på listan den centrala atomen. Till exempel i kolfosfatmolekylen (C <3> <16> <4) är kol den centrala atomen eftersom den förekommer först på listan. Du kan också säga att det är den centrala atomen eftersom den är den minst många.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com