• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är skillnaderna mellan blekmedel och klor?

  Blekmedel avser många produkter med applikationer som sträcker sig från blekning av tvätt till att döda bakterier till att göra papper. Blekar fungerar genom att förändra kemiska föreningar, antingen tillsätta syre genom processen som kallas oxidation eller genom att ta bort syre genom den process som kallas reduktion. Klor är en del av vissa blekmedel, men inte alla.

  TL; DR (för långt; läste inte)

  Klor är ett kemiskt element som finns i många blekmedelföreningar . Vanlig blekmedel är en lösning av natriumhypoklorit i vatten, med andra typer också allmänt tillgängliga.
  Egenskaper för elementärt klor

  Tyngre än luft, klor är ett rent kemiskt element, en gröngul gas som lätt kombinerar med de flesta andra element. Det är giftigt i små koncentrationer, särskilt med längre exponeringstider. Klorgas reagerar med fukt i andningsorganen och skapar hypoklorsyra och saltsyror på vävnader, tillsammans med oxidanter och enzymer som bryter ned proteiner. När en kloratom får en elektron blir den klorid, en stabil jon som finns i joniska bindningar med positiva joner som natrium, kalium och kalcium.
  Egenskaper för klor i blekprodukter

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com