• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Syftet med bufferten i elektrofores

  Biokemister och molekylärbiologer använder elektrofores för att separera makromolekyler som proteiner och nukleinsyror. Detta gör att forskare kan isolera och analysera enskilda proteiner eller nukleinsyrasekvenser i en komplex blandning. Ett typiskt exempel på elektrofores i labbet är en mikrobiolog som använder Polymerase Chain Reaction (PCR) för att separera DNA-fragment producerade i ett mikrobiellt samhälle. Oavsett syfte kräver elektrofores alltid en buffertlösning.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Elektrofores separerar makromolekyler som protein och nukleinsyror efter storlek, För elektrofores som separeras med laddning använder forskare buffert för att överföra den laddningen genom gelén. Buffert håller också gelén vid ett stabilt pH, vilket minimerar förändringar som kan inträffa i proteinet eller nukleinsyran om de utsätts för instabilt pH.
  Principer för elektrofores.

  Elektrofores separerar molekyler längs en gradient baserat på deras storlek, Den gradienten kan vara ett elektriskt fält eller, i fallet med Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE), ett denatureringsmedel såsom en blandning av urea och formamid. Proteiner migrerar mot anoden om de är negativt laddade och katoden om den är positivt laddad. Eftersom större molekyler migrerar långsammare än mindre molekyler kan forskare mäta avståndet och använda logaritmer för att bestämma storleken på fragmenten.
  Denaturing Gradient Gel Electrophoresis

  Med DGGE rör DNA sig längs en gradient av ökande denaturera kraften tills kraften är tillräcklig för att denaturera eller utfolda det specifika DNA-fragmentet helt. Vid denna punkt stoppar migrationen. Forskare kan använda den här metoden för att separera fragment baserat på deras individuella känslighet för denaturering.
  Vad bufferten gör

  När det gäller elektrofores som separerar på grundval av laddning överför joner i bufferten den laddning som krävs för separering. Bufferten, genom att tillhandahålla en reservoar med svag syra och bas, håller också pH inom ett smalt område. Detta är viktigt eftersom strukturen och laddningen av ett protein eller nukleinsyra kommer att förändras om de utsätts för betydande pH-förändringar och därmed förhindrar korrekt separering.
  Typiska buffertar

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com