• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Ämnen som påverkar smältningsgraden

  Många ämnen som löses i vatten kommer också att minska dess fryspunkt, vilket gör att vattnet kan hålla sig flytande vid lägre temperaturer eller smälta is om det är fryst. Ämnen som gör detta inkluderar salt, socker och alkohol. Storleken på förändringen beror på ämnet du använder. Effekten, som forskare kallar fryspunktsdepression, hjälper till att hålla vägar och trottoarer fria från is och snö under vintermånaderna. Salt som De-Icer.

  När vägar fryser på vintern är motorvägsavdelningen snabb att sprida salt på vägarna för att smälta isen. Saltet sänker fryspunkten. Så länge temperaturen är högre än den nya fryspunkten smälter isen bort. Detta är samma princip som används när bergsalt används för att kyla ett isbad till under 0 grader Celsius (32 grader Fahrenheit) för att skapa glass.

  Detta fungerar eftersom saltens närvaro ersätter en del av vattnet molekyler, vilket betyder att isen och vattnet inte kan existera i jämvikt vid frysningstemperaturen. Isen kommer inte i kontakt med så många rena vattenmolekyler och kan därför inte upprätthålla det fria utbytet av molekyler mellan vattnet och isen. Resultatet är att smälta is, enligt webbplatsen Frostburg State University General Chemistry.
  Alkohol och fryspunkten

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com