• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur påverkar temperaturen katalas enzymaktivitet?

  Väteperoxid är biprodukten från många biologiska processer, och för att bryta ner denna molekyl använder kroppen ett enzym som kallas katalas. Liksom de flesta enzymer är katalasaktiviteten starkt beroende av temperatur. Katalas är mest effektivt vid en optimal temperatur, med mindre än optimal katalys som sker vid varmare eller kallare temperaturer.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com