• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur är järn gjord i stål?

  Järn var den dominerande metallen för användning i byggnad och maskiner fram till modern tid. Järn är fortfarande huvudkomponenten i stål men när föroreningar tas bort i ståltillverkningsprocessen ger ett starkare, lättare material (stål). Stål används i nästan alla moderna byggnader, bilar, flygplan och apparater.
  BOS Process

  Basic Oxygen Steel-Making (BOS) är den mest effektiva och populära moderna ståltillverkningsprocessen. Kolhaltigt grisjärn värms tills det är smält. Sedan läggs den i en slev (stor behållare). Det smälta järnet förbehandlas för att avlägsna föroreningar som kisel, svavel och fosfor. Järnet flyttas sedan in i BOS-behållaren och en lans tappas inuti som kommer att blåsa 99 procent rent syre i järnet med en hastighet som är högre än Mach 1.
  Tändning och legeringsframställning. syre tänder kolet i stålet. Kolblad i form av koldioxid och kolmonoxid. Andra kemiska föroreningar brinner också av. När processen är klar kombineras stålet med vissa element för att göra legeringar enligt kundens specifikationer. Kolstål har tillsatt kol. Rostfritt stål har lagt krom och nickel. Titanstål har lagt titan.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com