• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad betyder neutralisering?

  Neutralisering handlar om att hitta en balans mellan material. I kemi är en neutraliseringsreaktion den reaktion som sker mellan en syra och en bas. Det finns alla typer av olika sätt att dessa reaktioner inträffar både i vetenskapliga laboratorier och i världen.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  En neutraliserad lösning i kemi refererar till reaktionen mellan en syra och en bas som resulterar i en neutral balans eller ett mått på 7 på pH-skalan.
  Neutralisering i kemi

  I kemi mäts alla kemiska föreningar på ett pH " -skala. Skalan mäter från 0 till 14. Frätande ämnen som syror och baser definieras av mängden vätejonaktivitet som de avger när de upplöses i vatten, och därefter separeras ämnena i två kategorier. De som mäter från 0 till nästan 7 betraktas som syror, och de från strax över 7 till 14 betraktas som baser.

  Att sitta rätt vid en pH-nivå på 7 är rent vatten. En sur substans som är lägre än 7, bryts sedan samman i vatten för att bilda en positiv vätejon i det vattnet. Vanliga starka syror inkluderar saltsyra, salpetersyra och svavelsyra.

  Baser, vid en pH-nivå högre än 7, bildar en negativt laddad hydroxidjon när de bryts isär i vatten. Vanliga baser inkluderar natriumhydroxid och kaliumhydroxid.
  Neutraliseringsteori

  Termen neutralisering avser en situation där en reaktion uppstår som ger en lösning utan överskott av väte eller hydroxidjoner. Varje ämne börjar med sina egna egenskaper som sätter det i syra- eller baskategorin. Men när de samlas i en neutraliseringsreaktion, avbryter syrorna och baserna varandra för att producera ett neutralt ämne med en pH-balans på 7.
  Exempel på neutralisering.

  Den mest naturliga formen av en neutraliseringsreaktion ser ut som ekvationen för rent vatten, som är:

  Syra + bas → Vatten + salt

  Tänk på att salt i kemi inte bara hänvisar till de saker du strö på din mat. Där hänvisar det helt enkelt till den förening som kan skapas genom neutraliseringsreaktionen mellan en syra och en bas.

  Men neutraliseringsreaktioner kan avse mer än bara vatten. Det finns många praktiska neutraliseringstekniker som människor använder för att balansera ämnen för att göra vardagen lite lättare. Till exempel kan de flesta växter inte växa bra i jord som är naturligt sur. Så bönder lägger till gödselmedel som är tunga i baser som kalksten för att neutralisera jordens surhet.

  Antacid medicinering är ett annat exempel på neutralisering. Människor vänder sig till dessa receptfria läkemedel när de upplever halsbränna eller matsmältningsbesvär. Halsbränna är lite felaktigt, eftersom det faktiskt orsakas av ett överskott av magsyror, inte av någon oregelbundenhet i ditt hjärta. Ett brett utbud av mat och dryck, inklusive rött vin, kryddig mat, citrus och koffein, kan alla få magsyra att byggas upp hos vissa människor. Populära antacida på marknaden, som Alka-Seltzer, Magnesia Milk och Pepto-Bismol, behandlar alla magsyror med en dos av svaga, lätt smältbara baser för att neutralisera den extra syran i magen. De vanligaste som används är hydroxider, karbonater och bikarbonater.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com