• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Varför är kopparsulfatblått?

  Liksom många övergångsmetallkomplex är koppar (II) sulfatpentahydrat färgglada; kristaller av denna vackra substans är en blek nyans av blått. Färgen härrör från kemi och fysik i dess sammansättning - eller närmare bestämt den typ av bindningar som den bildar med sulfatjonerna och vattenmolekylerna fästa vid koppar.
  Orbitals

  Elektroner visar våg- partikeldualitet, vilket betyder att de har både vågliknande egenskaper och partikelliknande egenskaper. En elektrons beteende i en atom beskrivs av en vågliknande ekvation som kallas en vågfunktion. Vågfunktionens kvadrat ger sannolikheten att elektronen kommer att hittas vid en viss punkt vid en viss tidpunkt. Vågfunktionerna hos elektroner i atomer kallas också atomiska orbitaler. Kemister namnger atomiska orbitaler genom att använda ett nummer för att beteckna orbitalens energinivå följt av en bokstav för att beteckna typen av omloppsbana. För element i den fjärde perioden i den periodiska tabellen eller ovan behöver du bara fokusera på tre typer av orbitaler, nämligen s, p och d. För att få en känsla av formen på dessa orbitaler, se länken i resursavsnittet.
  Crystal Field Splitting

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com