• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Vad är en Gauss-mätare?

  Gauss-mätare mäter styrkan hos magnetfält. Medan vissa endast mäter fältets storlek, mäter andra också riktningen. Applikationer sträcker sig från att hitta skeppsvrak för att mäta solvind.

  Historia

  År 1833 uppfann Carl Friedrich Gauss det första instrumentet för mätning av magnetfält. Hans tidiga magnetometer bestod av en stångmagnet suspenderad i midair av en sträng. Medan den indikerade magnetfältets riktning, erbjöd den bara en otrygg mått på styrkan.

  Modern Gauss Meters

  Den moderna Gauss-mätaren finns i två sorter; skalärmätare, vilka mäter precis magnitud vid en given punkt och vektormätare, vilket också anger riktningen för fältet. Tre skalärmätare kan anpassas till en Gauss-mätare.

  Hall Effektmätare

  Den vanligaste Gaussmätaren är beroende av Hall-effekten, vilket är en mätbar spänning som produceras när en magnetisk fältet korsar en elektrisk ström. Om strömmen förblir densamma, ger en liten förändring i magnetfältet en liknande och förutsägbar förändring i spänningen.

  Fluxgate-mätare

  En annan vanlig Gauss-mätare, känd som fluxgate-mätaren, mäter magnetfältet i en given riktning. Huvudmekanismen är två strömslingor kopplade genom induktion. När en växelström matas in i den första spolen genererar den ett magnetfält som alstrar en lika men motsatt ström i den andra spolen. I närvaro av ett externt magnetfält kommer dock strömmen som induceras i andra slingan att skilja sig från ingångsströmmen på ett sätt som är förutsägbart. Multipel fluxgate-mätare kan användas för att bestämma riktning.

  Proton Meter

  Proton-precessionmagnetometern, eller proton Gauss-mätaren, använder kärnmagnetisk resonans - tendensen hos atomer att absorbera och sedan avge magnetisk och elektromagnetisk energi. Styrkan av magnetfältet kan mätas med frekvensen av atom excitering. Proton Gauss mätaren är ett av de mest exakta sätten att mäta ett magnetfält.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com