• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Instrument som används i Physics

  Vetenskapsstudenter runt om i världen tar fysik för att lära sig om mekaniker, elektricitet och optikens egenskaper. Medan fysiska experiment delar mycket gemensamt med andra typer av vetenskapligt arbete, använder de också vissa verktyg och instrument som är unika för fysiken. Förstå fysikutrustning är en viktig del av lärandet av vetenskapen.

  Balanser och masssatser

  Några av de viktigaste och mest grundläggande fysiska instrumenten är balans och massuppsättningar. Medan elektroniska saldon är vanliga idag innehåller många fysiklabs och klassrum fortfarande strålbalanser, vilka inkluderar två plattor för att väga ett prov mot metallmassor av en given vikt. Elektroniska saldon ger ännu mer exakta mätningar och kan innehålla en kapsling för att minimera miljöfaktorernas påverkan på läsningen.

  Glasvaror

  Fysikförsök använder också standardglaset av laboratorier. Bägare och provrör är användbara för att blanda vätskor, medan graderade cylindrar kan tjäna som grund för mätning av volymen av ett oregelbundet format föremål. Överföringspipetter, som kan vara antingen glas eller plast, gör det lätt att överföra små mängder vätska från en behållare till en annan utan slöseri eller dropp.

  Kalkylatorer

  Kalkylatorer är ett viktigt fysikinstrument . Enkla räknare kan dubbelkontrollera aritmetik och slutföra beräkningar snabbt under arbetet. Vetenskapliga räknare lägger till funktioner för trigonometri och kan också innehålla en minnesbank för lagring av data. Slutligen utförs grafikräknare för beräkning av beräkningar för avancerat arbete, lagring av formler i en stor minnesbank och tillverkning av många olika typer av diagram från laboratoriedata.

  Datorer

  Datorer har blivit ett viktigare verktyg för fysikstuderande på alla nivåer under de senaste årtiondena. Förutom att fungera som en plats för att skriva in laboratorierapporter och forskningsfysik på Internet, erbjuder fysikprogrammet 3D-modeller av grundläggande principer och virtuella laboratoriesimuleringar som kan ta bort behovet av att utföra mer utmanande eller farliga experiment i laboratoriet.

  Batterier

  Batterier är viktiga för experiment som fokuserar på el. Bortsett från batterier använder fysikförsök kretsar, transistorer, omkopplare och ammetrar för att styra och mäta flödet av elektrisk ström genom ett system. Lysdioder, eller ljusdioder, är ett vanligt sätt att visualisera elen i ett experiment, belysa upp varhelst en avgift är närvarande.

  Magneter

  Fysik inkluderar också studien av magneter. De kan kombineras med batterier i experiment som behandlar elektromagnetismens principer, eller används ensamma i mekaniska magnetismsexperiment. Magneter av olika storlekar och styrkor är också ett bra verktyg för att visa de grundläggande principerna för magnetism.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com