• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Användningar för fossila bränslen

  Fossila bränslen får sitt namn från deras bildning från död växt- och djurämne som komprimerades och uppvärmdes över miljontals år. Enligt US Department of Energy används fossila bränslen för att generera mer än 85 procent av den energi som används av landet.

  El

  Kul ensam ger hälften av el i USA. US Department of Energy förväntar sig cirka 90 procent av kraftverk som byggdes mellan 2009 och 2029 för att använda naturgas. Fossil bränsleanvändning i allmänhet förväntas också stiga på grund av ökade energibehov.

  Uppvärmning

  Olja och naturgas används ofta för uppvärmning av bostäder samt värme för industriella tillämpningar.

  Transport

  Olja levererar 99 procent av energin för bilar i form av bensin och diesel. Naturgasteknik utvecklas också för bilar.

  Gränser

  Fossilbränslen är icke-förnybara resurser, vilket innebär att det finns en begränsad tillgång. Eftersom mer fossila bränslen används kommer de outnyttjade resurserna att bli dyrare att samla och priserna kommer att öka.

  Överväganden

  När fossila bränslen brinner, släpper de föroreningar som bidrar till global uppvärmning och syra regn.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com