• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Vätebränsle Vs. Fossil Fuel

  Vätgas är en högkvalitativ energi och används för att driva bränslecellfordon. Fossilbränslen, som främst innehåller petroleum, kol och naturgas, ger den största delen av energibehovet runt om i världen idag.

  Produktion

  Väte kombinerar lätt med andra molekyler. De tre sätten som vanligen används för att frigöra väte är: Användning av värme och katalysatorer för att "reformera" kolväten eller kolhydrater; elektricitet att dela upp (elektrolys) vatten; experimentella processer baserade på typiskt solljus, plasmautsläpp eller mikroorganismer. Fossila bränslen är en förnybar energikälla. De bildades av de organiska kvarstäderna av förhistoriska växter och djur och har omvandlats till kolhaltiga bränslen genom geologisk verkan över miljontals år.

  Utsläpp

  Vägtrafikerade fordon ger ingen växthus gaser eller andra föroreningar. Vid förbränning producerar väte endast vattenånga. Å andra sidan är förbränningen av fossila bränslen den största källan till luftföroreningar. Förbränning av kol och petroleum sägs vara ansvarig för utsläpp av växthusgaser som koldioxid och kväveoxid i atmosfären.

  Effektivitet

  Vätgasbränslen är mycket effektiv. Mer energi extraheras från denna bränslekälla än med konventionell kraftteknologi, enligt Tobin Smith för Billion Dollar Green. Fossilbränslen har en hög förbränningsgrad och kan frigöra en enorm mängd energi.

  Kostnad

  Vatten är för närvarande dyrt eftersom det är svårt att generera, hantera och lagra. Fossilbränslen är billigare i jämförelse.

  Framtida

  Fossilbränslen är idag den främsta energikällan. Däremot minskar fossila bränsleserver gradvis. Även om vätebränsle används för närvarande på en experimentell nivå, har den stor potential för framtiden.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com