• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Hur man beräknar en förändring i potentiell energi

  Att beräkna den potentiella energin (PE) för ett fallande objekt är en ganska enkel process med endast några få tal och lite aritmetik. För att räkna ut förändringen i potentiell energi, gör du beräkningen två gånger: en gång för startpositionen, en gång för det slutliga läget, drar du det andra energiresultatet från det första.

  TL; DR (för länge , Läste inte)

  Ändring av potentiell energi (PE) är PE (förändring) = PE (initial) - PE (slutlig)

  Mät initialvärden

  Åtgärd objektets ursprungliga höjd och massa. Skriv in dina värden.

  Beräkna Inledande PE

  Beräkna ditt objekts initiala potentiella energi med följande ekvation: Potentiell energi (PE) = Mass * Gravitation * Höjd. Använd längden och massan du mätt tillsammans med 9,8 m /s 2 som konstant för gravitationen. Resultatet blir din första potentiella energi.

  Mät slutvärden

  Bestäm objektets slutliga höjd och massa. Spela in dina värden.

  Beräkna Final PE

  Beräkna objektets slutliga potentiella energi. Använd samma ekvation som tidigare medan du fortfarande använder 9.8m /s 2 som konstant för gravitation. Men denna gång använder du objektets slutliga höjd och massa. Detta tal kommer att vara din slutliga potentiella energi.

  Beräkna skillnaden

  Använd följande ekvation för att bestämma förändringen i potentiell energi: Ändra i PE = Slutlig PE - Inledande PE. Sluttalet är din förändring i potentiell energi.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com