• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Vad är användningen av en nivåtitrering

  Titrering är en laboratorie teknik som används för att ta reda på koncentrationen av ett visst material i en oidentifierad lösning. De olika metoderna som används för titrering kategoriseras i enlighet med det använda reagenset och dess reaktion med den okända lösningen. En reglerad volym av ett känt reagens tillsätts i den okända lösningen och resultatet sluts på basis av reaktionerna såsom elektrisk mätning eller färgförändring. Titreringen är i allmänhet associerad med skolnivåförsök men har breda tillämpningar, inklusive hälso- och sjukvård, färgtillverkning, kosmetiska industrier, livsmedelsindustri, juiceproducenter, tillverkning av rengöringsmedel, gruvföretag, vattenväxter, mjölkgårdar, vingårdar och mycket mer. br> Bestämning av pH-värdet

  Branscher som behöver bestämma pH, såsom livsmedelsindustrin, använder titreringsprocessen. Vissa matvaror har till exempel ett pH-värde som inte är lämpligt för human användning. Här används titreringen för att bestämma om pH-värdet i livsmedelsobjektet är lämpligt för konsumtion.
  Effektivitet av rengöringsmedel

  Industrin som tillverkar rengöringsmedel använder titrering för att avgöra om eller inte rengöringsmedel tar bort bakterier från en yta. Genom titrering är det möjligt att identifiera vilken rengöringsprodukt som har den sura mängd som krävs för att döda bakterier.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Så här testar du blodsocker

  Titrering möjliggör enkel mätning av blodsockernivån. Allt du behöver är ett bärbart blodsockermätningsapparat. Dessa maskiner innehåller remsor som du sätter på en droppe av ditt blod. Reagenserna som finns på remsan blandar med ditt blod och den resulterande reaktionen visar glukosnivån i ditt blod.
  Testing för graviditet

  Hemgraviditetssatsen använder också nivåtitrering för att ge resultat. Graviditetstester arbetar genom att detektera humankorionisk gonadotropin. Du måste lägga några droppar ur urinprovet på testremsan. Om du är gravid visas ett positivt resultat i indikatorområdet som en färgförändring i din urin. Titreringsresultaten kan också bekräfta andra problem under graviditeten, till exempel D-vitaminbrist.
  Test Aquarium Water

  Vattnet i ett akvarium behöver balanseras för att fisken skall kunna överleva. Om vattnet inte balanseras eller om det finns någon förändring i vattenegenskaperna kan fisken dö. Vattenprovningssats är tillgängliga som använder titrering för att kontrollera akvarievatten för pH-nivå, ammoniaknivå, fosfater, nitrater och nitrit i akvariet. Genom att tillsätta ett specifikt reagens till vattnet kan du märka färgförändringen, vilket kommer att avslöja eventuella ändrade egenskaper hos akvariefränsen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com