• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Vad är skära i geologi?

  I geologiens värld beskriver termen "skjuvning" en distinkt rörelse av två rockytor mot varandra. Det är oftast orsakat av intensivt tryck under jordskorpan.

  Beskrivning

  Skärning kan beskrivas som sidoförflyttning av en stenyta mot en annan. Denna rörelse ändrar klipporna, vilket gör att de ändrar formen när de glider mot varandra.

  Effekter

  Många gånger orsakar skjuvning mineraler att dela upp i en formation som kallas klyvning. Under andra omständigheter utvecklar bergarterna ett mönster av parallella linjer som kallas en schist.

  Där det förekommer

  Skärning sker vanligtvis längs kanterna av tektoniska plattor, även om det även kan förekomma på andra ställen . Oftast sker det mellan 10 och 20 kilometer under jordens yta. Om samma process uppstod vid ytan skulle det leda till sprickbildning och fel.

  Zones

  Utbredd skärning resulterar i geologiska egenskaper som kallas skärningszoner. Dessa zoner kan täcka flera miles eller bara några centimeter.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com