• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Vetenskapsprojekt om hypotesen för vulkaner

  Vulkaner har fångat fantasierna hos vetenskapsmässiga deltagare i generationer. Det roliga att simulera ozande lava och skapa vulkanliknande explosioner är obestridligt. Vulkaner spelar en viktig roll i de topografiska och meteorologiska mönster av jordens förflutna, nutid och framtid. Den komplexa vetenskapen om vulkaner ligner en rad olika vetenskapsprojekthypoteser.

  Amatörvetenskaplig

  Volcanologer studerar både aktiva och vilande vulkaner, hur de bildades och deras nuvarande och historiska aktivitet. Enligt University of Oregon händer det mesta av vulkanologens arbete i laboratoriet, inte vid kanten av en röd-het vulkan som vrider med smält lava. Faktum är att undersökning av data och hypoteser är en av de viktigaste arbetena hos en vulkanolog.

  Farliga vulkaner

  Vulkanutbrott har många faror, från lavaströmmar till spjutning av aska. Att bestämma var de mest farliga vulkanerna finns i världen är en bra projekthypotes. För det första skulle eleverna behöva bestämma de viktigaste farorna hos en vulkan och överväga faktorer som människoliv, växt- och djurliv, luftkvalitet och skador på egendom. Data skulle behöva samlas på vulkaner i olika delar av världen och eleverna skulle behöva dra slutsatser utifrån samma kriterier för varje vulkan.

  Effekter på jordsystemet

  Under hela historien, vulkaner har haft en djupgående effekt på jordens system. Vulkaner har förändrat världens topografi och till och med förstörde civilisationer. Effekterna på jordens system av vulkaner som för närvarande är aktiva är mer subtila, men de kan fortfarande få effekt. Att välja en aktiv vulkan och hypoteser om dess påverkan på miljön kring det skulle göra ett intressant projekt. Studenter kan överväga effekterna på luftkvalitet, växtliv och till och med vädret.

  Kemi och vulkaner

  Ett visuellt tilltalande vulkanprojekt innebär att man simulerar ett utbrott. Intensiteten av vulkanutbrott varierar kraftigt och studenterna kan hypotesera vilken typ av kemiska reaktioner som kan orsaka de största utbrotten. Ett projekt kan till exempel förutse att jäst i kombination med väteperoxid skulle skapa en större explosion än ättika kombinerad med natron. Studenter, med vuxenövervakning, kan blanda olika komponenter för att visa kraften i vulkanutbrott.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com