• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Vad är deponeringar av placermalm?

  Under mänsklig historia har placeringsavlagringar bryts ut för skatter - guld, platinamanter och andra ädelstenar. De forntida romarna fick mest av imperiets guld från placerminor i hela imperiet. Placer depositioner var i mitten av de stora guldrusharna under det nittonde århundradet i Kalifornien, Alaska, Yukon, Sydafrika och någon annanstans. Att befinna sig vid eller nära markytan, placeringar är lätta att bryta, kräver inte de komplexa och dyra maskinerna som behövs för andra typer av insättningar och ger nästan omedelbar belöning till prospektören.
  Bildande av Placers

  Placeravlagringar består av mineraler som bryts av genom väderbildning från klipporna i vilka de bildades, och koncentreras därefter av tyngdkraften med hjälp av en vinnande eller siktande process. Källan till den mekaniska energin som krävs för siktningen inkluderar bäckar eller floder, havsvågor, vind eller glaciärer. Placeringsavsättningen kan bilda mycket nära berggrunden från vilken den har sitt ursprung, eller den kan vara på stort avstånd. Insättningen kan antingen begravas eller exponeras, eller den kan till och med fossiliseras, om den bildades i det geologiska förflutna.
  Stream Placers -

  Strömmen placeras vanligtvis vid en mineralinnehållande exponering av berggrund på en sluttning med utsikt över en floddal. Berggrunden sönderfaller av väderbitande, som ursprungligen bildar platser i anslutning till berggrunden, kallad restplaceringar; dessa kan krypa längre nedåt och fångas på en ravinsträcka nerför kullen för att bilda eluviska placers. Slutligen når placeringarna strömmen i botten av dalen för att bilda strömplaceringar, även kända som alluviala placers; detta är den viktigaste typen av placers.
  Wind and Beach Placers

  I torra regioner där det inte finns vatten, bildas placers kända som eoliska placers genom vindkraft. Material som är brutet från berggrunden sönderfaller och vinden blåser bort den lättare stenmatrisen och lämnar kvar placeringen som innehåller mineralen (erna) av ekonomiskt värde. Landströmmar och vågverkningskoncentratplacerare längs stränderna, från malmbärande material som antingen har fallit från närliggande klippor eller förts in av bäckar som släpps ut i havet. möjligt endast när mineralet är tyngre än det omgivande geologiska mediet, fjädrande och svårt att bryta ner samt kemiskt inert i sin nuvarande miljö. Diamanter och guld uppfyller dessa krav och är de mest kända placermineralerna; andra inkluderar monazit, platina och ilmenit och mindre ädelstenar såsom granater. Thorium - ett möjligt alternativ till uran för bränslen av kärnreaktorer - förekommer i monazit, medan tenn produceras av ilmenit.
  Berömda placeringar av insättningar

  Guldproducerande placers finns i västra Nordamerika - Kalifornien, Nevada, British Columbia och Yukon. Diamanter har hittats i placers i Alberta, Kanada. Strandsand i Florida är värd för tungmetallplacerare. Strandsand i södra Indien innehåller stora reserver av thorium, vars energiinnehåll överstiger det som landets uranreserver har. Vindproducerade placers finns i Australien. Guldplacerare upptäcktes först av européer i det stora Witwatersrands guldgruvningsdistrikt i Sydafrika på 1850-talet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com