• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man gör Prime Factorization

  Prime faktorering avser att uttrycka ett tal som en produkt av primtal. Prime tal är siffror som bara har två faktorer: 1 och sig själv. Prime faktorisering är inte så svår som det kan tyckas. I den här artikeln diskuteras hur man ska lösa problem med primära faktorer.

  Lär dig en kort lista över primtal. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 och 19 är alla primära. Det finns ju fler primtal än de som nämns.

  Börja lösa ett huvudfaktoriseringsproblem genom att skriva det angivna numret som en produkt av två heltal och gå därifrån.

  Om en eller flera båda de heltal du skriver ner är inte primära, skriv den som en produkt av två mindre heltal.

  Upprepa steg 3 tills du har skrivit det angivna numret som en produkt med två eller flera primtal.

  Verifiera ditt svar med en kalkylator.

  Låt oss till exempel skriva den primära faktorns 360. Tja, 360 = 36_10. Eftersom varken 36 eller 10 är ett huvudtal, är vi inte färdiga. 36 = 9_4 och 10 = 2_5. 2 och 5 är båda primära, så vi har en del av svaret. Låt oss titta på 9_4. Varken tal är primärt. 9 = 3_3 och 4 = 2_2. 3 och 2 är prime, så vi har 360 = 2_5_3_3_2 * 2, vilket är svaret.

  Tips

  Var inte rädd för att skriva ner sakerna. Prime faktorisering är svår att göra mentalt.

  Varning

  Om du kämpar med multiplikation är toppfaktorering utmanande.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com