• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur konverterar man termen till KWH

  Term, förkortad tim och kilowatttimmar, förkortat kWh, mäter både värmeenergianvändning i kommersiella inställningar, till exempel hur mycket värme som levereras till en byggnad som registreras på en värmekostnad. Termen kommer från det grekiska ordet "terme" och motsvarar ungefär 29,3 kWh. Med denna omvandlingsfaktor kan människor snabbt och enkelt ändra en värmeenergibelopp från termiska till kilowatttimmar.

  Dela antalet termistor med 0,034121412 för att konvertera till kilowatttimmar. Om du till exempel har 60 termer, dela 60 med 0,034121412 för att få cirka 1,758 kWh.

  Multiplicera antalet termistor med 29,3 för att konvertera till kilowatttimmar. I detta exempel multipliceras 60 med 29,3 för att få 1,758 kWh.

  Kontrollera ditt svar med en online term-to-kWh-omvandlare (se Resurser). Ange antal termistor, och webbplatsen visar antalet kilowattstimmar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com