• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man använder kvadratisk formel för att lösa en kvadratisk ekvation

  Mer avancerade algebraklasser kräver att du löser alla sorters olika ekvationer. För att lösa en ekvation i formuläret ax ^ 2 + bx + c = 0, där "a" inte är lika med noll, kan du använda den kvadratiska formeln. Faktum är att du kan använda formeln för att lösa någon andra graders ekvation. Uppgiften består av att koppla in siffror i formeln och förenkla.

  Skriv ner kvadratisk formel på ett papper: x = [-b +/- √ (b ^ 2 - 4ac)] /2a.

  Välj ett provproblem som ska lösas. Tänk på 6x ^ 2 + 7x - 20 = 0. Jämför koefficienterna i ekvationen med standardformuläret, ax ^ 2 + bx + c = 0. Du ser att a = 6, b = 7 och c = -20.

  Anslut de värden du hittat i steg 2 till den kvadratiska formeln. Du bör få följande: x = [-7 +/- √ (7 ^ 2 - 4_6_-20)] /2 * 6.

  Lös upp delen inuti kvadratrotsskylten. Du ska få 49 - (-480). Detta är detsamma som 49 + 480, så resultatet är 529.

  Beräkna kvadratroten på 529, vilken är 23. Nu kan du bestämma täljare: -7 + 23 eller -7 - 23. Så Ditt resultat kommer att ha en täljare på 16 eller - 30.

  Beräkna nämnaren för dina två svar: 2 * 6 = 12. Så dina två svar är 16/12 och -30/12. Genom att dividera med den största gemensamma faktorn i varje, får du 4/3 och -5/2.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com