• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar priselasticitet i efterfrågan

  I ekonomi hänvisar priselasticitet i efterfrågan till i vilken utsträckning efterfrågan på en viss tjänst eller tjänst förändras som en följd av prisförändringar. Om en produkt är mycket elastisk bör en stor prisökning leda till en stor efterfrågan, eftersom konsumenterna beslutar att inte köpa den nybildade produkten. Om en produkt är oelastisk kommer dock en prisförändring inte att ha någon effekt på efterfrågan på produkten.

  Beräkning av priselasticitet i efterfrågan

  Priselasticitet i efterfrågan definieras genom att dividera den proportionella förändringen i kvantitet som krävdes av den proportionella prisförändringen. En produkt med en priselasticitet på efterfrågan på 1 är perfekt elastisk, vilket innebär att efterfrågan ändras i direkt proportion till priset. En produkt med en priselasticitet på efterfrågan på 0 är helt oelastisk, vilket innebär att efterfrågan inte alls förändras till följd av priset.

  Priselasticitet i efterfrågan Exempel

  Antag att priset på en widgeten ökar med 10 procent och antalet widgets som efterfrågas av marknaden minskar med 5 procent. För att beräkna priselasticiteten i efterfrågan dela nedgången i efterfrågan (0,05) med prisökningen (0,1). Detta resulterar i en priselasticitet i efterfrågan på 0,5.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com