• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Definiera Mean for Math

  I matte är medelvärdet genomsnittet av en uppsättning tal. För att hitta medelvärdet för en dataset lägger du till alla siffror i uppsättningen och delar sedan den totala med antalet siffror i uppsättningen.

  En åtgärd av central tendens

  I statistiken är medelvärdet en av de tre åtgärderna med central tendens, som är enkla tal som försöker bestämma den centrala platsen i en dataset. Medelvärdet eller genomsnittet används mest, men det är viktigt att skilja det från de två andra åtgärderna: median och mode. Median är mittnumret när siffrorna är listade i stigande ordning, medan läget är det vanligaste numret.

  Arbetat exempel

  Antag att du blir ombedd att hitta medelvärdet av det dagliga höga temperaturer under de senaste fyra dagarna, vilka registrerades som 72, 72, 84 och 68 grader Fahrenheit. Lägg till 72 + 72 + 84 + 68, vilket motsvarar 296. Dela upp 296 med 4, vilket ger ett resultat av 74. Således är medelvärdet av datasatsen som beskriver temperaturerna under de senaste fyra dagarna 74 grader Fahrenheit.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com