• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man visar en andel av ett heltal

  Procentandelar är bara delar av ett hundra. 82 procent, till exempel, är helt enkelt 82/100. Att bestämma andelen av ett heltal är ganska enkelt.

  Skriv den procentandel du vill hitta i form av en bråkdel. Den procentandel du vill hitta kommer att vara täljaren och 100 kommer att vara nämnaren. Om procenten du vill hitta är 50 procent, till exempel, då skulle du skriva 50/100.

  Minska fraktionen till lägsta villkor genom att dela täljaren och nämnaren med den största gemensamma faktorn. Till exempel, genom att använda samma 50/100 i steg ett, dela täljaren och nämnaren med 50, GCF. Detta skulle minska till 1/2, vilket är 50/100 i lägsta termer.

  Multiplicera den del som skrivs i lägsta termerna i steg två (1/2), oavsett vad hela ditt nummer är. Detta skulle ge dig ditt svar. Använd 160 som hela numret, till exempel. Multiplicera 1/2 (från steg två) med hela numret 160 ger 80.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com