• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar relativ frekvensfördelning

  Relativ frekvensfördelning är en grundläggande statistisk teknik. För att beräkna relativ kumulativ frekvens måste du skapa ett diagram. Detta diagram listar specifika dataintervall. Då räknar du med hur många gånger din dataset faller inom dataserien. Att lägga upp tallrikarna ger dig den relativa kumulativa frekvensen. Statistiker behöver denna teknik för att bestämma hur många gånger som inträffat i en viss datagrupp. Det här hjälper sedan med annan statistik, till exempel sannolikhet.

  Rita ett bord med tre kolumner.

  Märk den första kolumnen som "Data Range", den andra kolumnen som "Hash Marks" och tredje kolumnen som "Relativ frekvensdistribution".

  Skriv dina dataintervall i kolumnen Datasort. Se till att dessa inte överlappar varandra.

  Sortera genom din dataset och gör ett hash-märke i kolumnen "Hash Mark" varje gång uppgifterna faller inom ett korrekt dataområde.

  Lägg ihop de hash-märken i dataområdet och placera värdet i "Relativ frekvensdistribution". Därefter dividerar beloppet i "Relativ frekvensdistribution" med din provstorlek för att bestämma den procentandel som faller inom den gruppen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com