• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Grundläggande matematik färdigheter för vuxna

  Ett fast grepp om grunden för matte gör det möjligt för vuxna att utföra vardagliga uppgifter med större lätthet. Det är ganska vanligt för vuxna att finna att de behöver lära sig - eller i vissa fall lära sig för första gången - grundläggande matematiska färdigheter. Skälen kan variera, alltifrån fördröjda läroplaner för att helt enkelt glömma över tiden, men dessa färdigheter är viktiga för att slutföra de dagliga uppgifterna.

  Aritmetik

  Alla elever ska sträva efter att utveckla en solid grund i de fyra grundläggande aritmetiska operationerna: lägga till, subtrahera, multiplicera och dela upp. Möjligheten att snabbt utföra rudimentära beräkningar, som tillägg eller subtraktion av siffror mindre än 20, är ​​nödvändig för en mängd funktioner i det dagliga livet, särskilt de som innebär överföring av pengar. Antag att tre vänner delar en stor pizza som kostar $ 12 totalt och vill dela upp räkningen bland dem lika jämnt som möjligt. Genom enkel uppdelning kan de bestämma att varje person har fyra dollar. Eller antar att en lyxsåpe säljs i uppsättningar av tre, men åtta barer behövs för att montera presentkorgar. Grundläggande aritmetik kan användas för att dra slutsatsen att tre uppsättningar måste köpas för att fylla korgarna på ett tillfredsställande sätt.

  Decimaler

  Förståelsen av decimaltal är avgörande för att använda pengar. Till exempel behöver vuxna känna till notationsekvivalenter, som t.ex. 0,1 = 10 cent. Det är också praktiskt att kunna lägga till och subtrahera enkla decimaler utan en räknare, som 14.75 - 2.25, för att säkerställa att den korrekta ändringen har mottagits för ett köp. Ytterligare grundläggande färdigheter med decimaler inkluderar avrundning till närmaste tionde eller hundrade och mentalt uppskattade kvantiteter.

  Fraktioner

  Den som lagar mat eller bakar hemma efter recepten vet vikten av en grundläggande kunskap om fraktioner. Antag exempelvis att ett recept som kräver 3/4 av en kopp mjöl behöver fördubblas; Detta innebär att man lägger till eller multiplicerar två fraktioner och sedan konverterar en felaktig fraktion till ett blandat tal. Fraktioner är relevanta utanför köket också - andra färdigheter inkluderar att minska fraktioner till lägsta villkor och erkänna ekvivalenta fraktioner, som i 3/4 = 75/100.

  Procentandelar

  En fungerande kunskap om procentsatser kommer till hands i många fall, från att räkna ut ett tips i en restaurang för att tolka väderprognoser. Vuxna bör förstå att "procent" betyder "av hundra" och kunna mentalt uppskatta procentandelar i multiplar om 10, till exempel 20 procent av $ 66. Beräkning av procentrabatt - som i fallet med försäljning - är en annan viktig färdighet med procentandelar. till exempel om en artikel som ursprungligen är prissatt $ 30 är markerad med 60 procent, kostar artikeln $ 12.

  Konvertera

  Konvertera mellan fraktioner, decimaler och procentsatser är en annan viktig matematikkunskap för vuxna. När man till exempel beställer lunchmat eller ost på deli, presenterar kunderna vanligtvis sin begäran som en fraktion, medan anställda mäter det i decimal. Konsumenterna bör också veta hur man bestämmer enhetspriserna, det vill säga vilken storlek produkt erbjuder lägsta pris per kilo, uns eller annan måttenhet. Andra viktiga grundläggande matematiska färdigheter inkluderar tolkning av diagram och grafer, beräkning av perimeter och ytarea, att hitta ett medelvärde, lägga till tidsenheter och konvertera mellan åtgärder, inklusive metriska systemet och militär tid.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com